Actievoorwaarden "Korting op Grolsch Brouwerijtour met Gall & Gall Klant&kaart"

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door  Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: Grolsch);
 • Voor deelname aan de actie en het verkrijgen van de korting moet de deelnemer in het bezit zijn van een geldige Gall & Gall Klant&Kaart;
 • De korting voor de brouwerijtour kan verkregen worden van 1 tot en met 30 juni 2015;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze  actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Grolsch website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.Grolsch.nl/voorwaarden;
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden, onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl;
 • Bij klachten naar aanleiding van de actie kunt u contact opnemen met Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur) of via mkt@grolsch.nl, en dan zal de klacht door een van de medewerkers in behandeling worden genomen, alsdan zal vermeld worden hoe behandeling van de klacht verder plaats heeft;
Actiedeelname:
 • Voor deelname aan de actie en het verkrijgen van de korting moet de deelnemer in het bezit zijn van een geldige Gall & Gall Klant&Kaart, die op naam van de deelnemer staat;
 • De kortingsactie loopt van 1 tot en met 30 juni 2015, de korting kan dan ook alleen in deze periode met korting plaatsvinden. Na 30 juni 2015 wordt geen korting meer verleend op vertoon van de Gall & Gall Klant&Kaart;
 • Deelnemers kunnen op vertoon van een geldige Gall & Gall Klant&Kaart € 5,00 korting krijgen op de toegangsprijs voor de Grolsch Brouwerijtour. De reguliere toegangsprijs voor de ochtendtour is € 10,00 en voor de middagtour € 12,50. Inclusief korting zal de toegangsprijs € 5,00 of € 7,50 zijn (afhankelijk van het tijdstip van de tour). Deze prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen;
 • Een deelnemer/bezoeker kan per bezoek maximaal één Gall & Gall Klant&Kaart worden gebruiken. Per Gall & Gall Klant&Kaart kan voor maximaal twee deelnemers/bezoekers korting worden verkregen. Bezoekers moeten 12 jaar of ouder zijn en jongeren van 12 tot 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene;
 • Indien reeds gebruik wordt gemaakt van een andere aanbieding/kortingsmogelijkheid kan geen korting worden verkregen; de korting geldt niet in combinatie met andere acties;
 • Deelnemers dienen de geldige Gall & Gall Klant&Kaart bij gebruikmaking van de brouwerijtour te tonen bij de kassa van het Grolsch Ontvangstcentrum. Deelname uitsluitend mogelijk na reservering. Vermeld bij het reserveren dat u gebruik wilt maken van de Gall & Gall korting;
Aansprakelijkheid: 
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van actie en/of deelname aan de actie en/of bezoek aan Grolsch of gebruikmaking van het arrangement;
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect in welke vorm dan ook;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

Gegevens:

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.Grolsch.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden;

Toepasselijk recht en geschillen: 

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.