Skip to main content

Actievoorwaarden Drank zkt. Glas

SPAREN VOOR GLAZEN VAN SCHOTT ZWIESEL

I.    SPAREN
•    Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Drank zkt. glas. Sparen voor glazen van Schott Zwiesel” (verder te noemen: de “Actie") van Gall & Gall B.V. (verder te noemen: de “Organisator"). Gall & Gall is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
•    21 September 2020 t/m 24 januari 2021 (“Actieperiode”) ontvangt u één (1) spaarzegel bij iedere € 10 aan boodschappen per transactie bij alle Gall & Gall-winkels in Nederland.
•    Gedurende de Actieperiode worden spaarzegels bij online bestellingen via gall.nl uitgegeven. Indien u in deze periode via Gall.nl bestelt (voor zowel thuisbezorging als ophalen bij een Gall & Gall-winkel) dan ontvangt u ook één (1) spaarzegel per € 10 aan boodschappen. Deze zegels worden op de verpakking van de aankoop geplakt. 
•    Gedurende de Actieperiode worden spaarzegels uitgegeven bij online Gall & Gall bestellingen via AH.nl. De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt op ah.nl op identieke wijze als in Gall & Gall-winkels. 
•    Bij Gall & Gall bestellingen gedaan via Bol.com worden geen spaarzegels uitgegeven.
•    Gall & Gall klantenkaarthouders krijgen 2 spaarzegels gratis. 
•    Per winkelbezoek worden er maximaal 50 spaarzegels verstrekt.
•    Bij online aankopen worden maximaal 375 spaarzegels per transactie verstrekt.
•    U ontvangt geen spaarzegels bij de (online)aankoop van cadeaukaarten
•    Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
•    Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar. 

II.    VERZILVEREN 
•    Bij twaalf (12) spaarzegels heeft u een volle spaarkaart. Bij zes (6) spaarzegels heeft u een halfvolle spaarkaart. 
•    Volle spaarkaarten (12 spaarzegels) en halfvolle spaarkaarten (6 spaarzegels) kunnen in alle fysieke Gall & Gall-winkels worden ingeleverd van 21 september 2020 t/m 21 februari 2021. 
•    Een volle spaarkaart met bijbetaling van € 1.99 geeft recht op een set van 2 Schott Zwiesel glazen naar keuze. Een halfvolle spaarkaart met bijbetaling van € 4.99 geeft recht op een set van 2 Schott Zwiesel glazen naar keuze.
•    Losse spaarzegels of onvolledige spaarkaarten met minder dan zes (6) of twaalf (12) spaarzegels zijn niet inwisselbaar. 
•    Bij Gall gemak winkels kunnen alleen volle spaarkaarten worden ingewisseld. 
•    Volle en halfvolle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld bij bestellingen via ah.nl (voor zowel thuisbezorging als ophalen bij een Albert Heijn Pick Up Point). 
•    Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. 
•    Gall & Gall behoudt zich het recht om spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of frauduleus doen voorkomen. 
 
III. SLOTBEPALINGEN 
•    Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de spaarkaart en spaarzegels, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
•    Gall & Gall en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch de prijzen. 
•    Gall & Gall houdt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 
•    Gall & Gall is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart of de spaarzegels. 
•    Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u contact opnemen met de Klantenservice.
•    Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam

 

TERUG NAAR GLAZEN SPAREN