Skip to main content

Actievoorwaarden zomer glazen sparen

I. Sparen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Sparen voor zomer glazen van Blomus” (verder te noemen: de “Actie") van Gall & Gall B.V. (verder te noemen: de “Organisator"). Gall & Gall is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. Gall & Gall is een gedeponeerde merknaam.
 • Van 27 mei t/m 11 augustus 2019 (“Actieperiode”) ontvangt u één (1) spaarzegel bij iedere €5,- aan boodschappen bij alle Gall & Gall winkels in Nederland.
 • Van 27 mei t/m 4 augustus 2019 worden spaarzegels bij online bestellingen via gall.nl uitgegeven. Indien u in deze periode via Gall.nl bestelt (voor zowel thuisbezorging als ophalen bij een Gall & Gall winkel) dan ontvangt u ook één (1) spaarzegel per €5,- aan boodschappen. Deze zegels worden op de verpakking van de aankoop geplakt. 
 • Bij Gall & Gall bestellingen gedaan via Bol.com worden zegels uitgegeven op gelijke wijze en periode als via Gall.nl.  Er kan niet gespaard worden via ah.nl. 
 • Bij Gall & Gall bestellingen via AH.nl worden geen zegels uitgegeven. 
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar. 

II. Verzilveren 

 • Bij tien (10) spaarzegels heeft u een volle spaarkaart. 
 • Volle spaarkaarten kunnen in alle fysieke Gall & Gall winkels worden ingeleverd van 27 mei t/m 25 augustus 2019. Een volle spaarkaart met bijbetaling van €1,99 geeft recht op een set van twee (2) glazen of twee (2) borrelschaaltjes naar keuze, zolang de voorraad strekt (OP=OP).
 • De glazen en borrelschaaltjes zijn alleen verkrijgbaar bij inlevering van een volle spaarkaart met een bijbetaling van €1,99. 
 • De zegels die je via je online bestelling ontvangt, kunnen ingeleverd worden in elke Gall & Gall winkel. 
 • Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan tien (10) spaarzegels zijn niet inwisselbaar voor niet-Gall & Gall klantenkaarthouders. 
 • Gall & Gall klantenkaarthouders krijgen 2 spaarzegels gratis. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan acht (8) spaarzegels zijn niet inwisselbaar voor Gall & Gall klantenkaarthouders.
 • Per winkelbezoek worden er maximaal 100 spaarzegels verstrekt.
 • Bij zakelijke bestellingen worden er maximaal 375 spaarzegels verstrekt. Dit geldt alleen voor zakelijke orders die via business@gall.nl zijn geplaatst. Om de zegels te claimen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.
 • Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waardecompensatie. 
 • Gall & Gall behoudt zich het recht om spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of frauduleus doen voorkomen.
 • U ontvangt geen zegels bij aankoop van cadeaukaarten.

III. Slotbepalingen 

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
 • Gall & Gall en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende uitjes.
 • Gall & Gall houdt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 
 • Gall & Gall is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart of de spaarzegels. 
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u contact opnemen met de Klantenservice.
 • Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 20 mei 2019