Skip to main content

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN GALL & GALL B.V.


Dit is het privacybeleid van Gall & Gall B.V. ("Gall & Gall "). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Gall & Gall winkels, website, webwinkel. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Gall & Gall gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.gall.nl. Gall & Gall raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.


Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2022.


We hebben ons privacybeleid gewijzigd om je beter te informeren over ons gebruik van dienstverleners, hoe we jouw open- en klikgedrag in onze nieuwsbrieven analyseren, en om je te informeren over een extra mogelijkheid om je te identificeren als je een verzoek om inzage of verwijdering aan ons richt. En om je beter te informeren over bestellen via relatiegeschenken.gall.nl.


WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?


Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Gall & Gall verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse Gall & Gall winkels, website en webwinkel.


Op de Gall & Gall Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?


Gall & Gall B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. 


INHOUDSOPGAVE PRIVACYBELEID

 • 1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
 • 2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan? 
 • 2.1 Winkelen bij Gall & Gall
 • 2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen
 • 2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie 
 • 2.1.3 Air Miles inwisselen 
 • 2.1.4 Camera beveiliging
 • 2.1.5 Product recall
 • 2.1.6 Deelnemen aan een klantenpanel
 • 2.2 Online diensten van Gall & Gall
 • 2.2.1 Gall & Gall Website
 • 2.2.2 Mijn Gall & Gall account
 • 2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak
 • 2.2.2.2 Het maken van een favorieten lijst
 • 2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings
 • 2.2.2.4 Online Bestelgeschiedenis
 • 2.2.2.5 Beheren van je Mijn Gall & Gall of Mijn Gall & Gall Premiumgegevens
 • 2.2.2.6 Blokkeren van je Mijn Gall & Gall account
 • 2.2.3 Online bestellen 
 • 2.2.3.1 Online bestellen zonder Mijn Gall & Gall account
 • 2.2.3.2 Online bestellen met een Mijn Gall & Gall account
 • 2.2.3.3 Online bestellen met een Mijn Gall & Gall account en een gekoppelde klantenkaart
 • 2.2.3.4 Online bestellen van Gall & Gall-assortiment op andere websites
 • 2.2.3.5 Online bestellen van relatiegeschenken op relatiegeschenken.gall.nl
 • 2.2.4 Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen
 • 2.3 Mijn Gall & Gall en Mijn Gall & Gall Premium
 • 2.3.1 Mijn Gall & Gall
 • 2.3.2 Mijn Gall & Gall Premium
 • 2.3.2.1 Mijn Gall & Gall Premium via Albert Heijn Premium
 • 2.4 Gall & Gall Smaakprofielen
 • 2.4.1 Jouw smaakprofiel
 • 2.4.1.1 Personalisering op basis van jouw smaakprofiel
 • 2.4.1.2 Welke gegevens gebruiken we?
 • 2.4.1.3 Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
 • 2.4.1.4 Jouw persoonlijke smaakprofiel verwijderen
 • 3 Als je met ons communiceert via social media
 • 4 Maken wij gebruik van cookies?
 • 5 Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
 • 6 Hoe beveiligen wij je gegevens? 
 • 7 Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering  


1. UITLEG OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID


In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Gall & Gall van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms kun je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de Webshop van Gall & Gall) een Mijn Gall & Gall account gebruiken. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Webshop van Gall & Gall vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn Gall & Gall account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren. Voor andere diensten is een klantenkaart nodig. In dat geval wordt bij de paragraaf over de klantenkaartgegevens dat je een klantenkaart nodig hebt met telkens een link naar uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doelen we dat doen.


2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE KOMEN WE ERAAN?


2.1 WINKELEN BIJ GALL & GALL


Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. 
Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar. Bij aanvraag van een klantenkaart, vragen we om je identiteitsbewijs zodat we kunnen controleren of je ouder bent dan 18 jaar.


Om te kunnen winkelen in een Gall & Gall heb je geen klantenkaart of enige registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat Gall & Gall wel persoonsgegevens van je verwerkt.


2.1.1. EEN VRAAG STELLEN OF EEN KLACHT INDIENEN 


Wanneer je in een Gall & Gall winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media, online chat service of per post contact opneemt met de Gall & Gall klantenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Gall & Gall die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht. Deze klantenservice zien we als onderdeel van onze dienstverlening als winkel.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Indien je een vraag stelt en/of een klacht indient via de online chat van Gall & Gall, slaan wij de inhoud van het gesprek en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek verstrekt op. Eventuele persoonsgegevens die in het gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Mijn Gall & Gall membership of Mijn Gall & Gall Premium-membership dan kunnen we ook je klantenkaartnummer vragen. Lees meer over wat er gebeurt als je je klantenkaartnummer opgeeft aan de Gall & Gall klantenservice onder paragraaf 2.3.1 " Mijn Gall & Gall".


Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek - en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt - bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken, tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.


2.1.2. DEELNEMEN AAN EEN SPECIALE ACTIE


Gall & Gall biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben daarbij jouw gegevens nodig om de actie te kunnen organiseren en uitvoeren.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Gall & Gall de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of emailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.


Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.


2.1.3. AIR MILES INWISSELEN

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Gall & Gall winkels. Wij verwerken je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Gall & Gall en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. Het sparen en inwisselen van Air Miles is onderdeel van de dienstverlening door Gall & Gall en LMN. Je kunt op dit moment Air Miles inwisselen in Gall & Gall winkels voor kassakorting en voor Air Miles deals. 
Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, kunnen wij ter identificatie je postcode en huisnummer te vragen. Die gegevens geven we ter verificatie door aan LMN. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij technische problemen of (een vermoeden van) fraude kunnen wij deze gegevens tot 30 dagen na je transactie terughalen uit de logbestanden. Daarna worden de gegevens verwijderd. In de logbestanden worden alleen de vier cijfers van je postcode en huisnummer opgeslagen. Als je jouw Air Mileskaart aan je Mijn Gall & Gall (Premium) klantenkaart hebt gekoppeld, hebben we ook de gegevens die je in je Gall & Gall account hebt opgeslagen. 

Wanneer je in een Gall & Gall winkel of bij de Gall & Gall Klantenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Gall & Gall die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht. Ook kunnen we het Air Miles kaartnummer sturen naar LMN als je ‘misgelopen’ Air Miles wilt laten toevoegen. In dat geval wordt alleen het Air Mileskaartnummer gedeeld met LMN, maar niet je naam of adres. 

Gall & Gall heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen. 

De gegevens die worden verwerkt in het kader van het sparen en/of inwisselen van Air Miles gebruiken we ook om analyses te doen binnen Gall & Gall. Zo analyseren wij het aantal gespaarde Air Miles in verhouding tot het aantal ingewisselde Air Miles, de keuzes die klanten maken bij het inwisselen van Air Miles, welke categorieën producten klanten kopen die Air Miles sparen en/of inwisselen, de omzet per transactie, hoe vaak klanten terugkomen etc. Met de resultaten van deze analyses kunnen we onze producten, winkels, website en diensten verder verbeteren. Ook kunnen we de resultaten gebruiken voor direct marketing en targeted advertisement campagnes. Zo kunnen we klanten die Air Miles sparen of inwisselen gericht(er) benaderen. 
 
Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Gall & Gall gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Gall & Gall, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Gall & Gall en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven. 
 
Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je Air Miles kaartnummer voor onbepaalde tijd en de mutaties in je Air Miles saldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures. 
 


2.1.4. CAMERABEVEILIGING 


Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We gebruiken camerabeveiliging voor ons gerechtvaardigd belang voor een veilige winkel te zorgen.


Hoe lang bewaren wij videobeelden? 
Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.


2.1.5. PRODUCT RECALL 


Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Het gebruik van persoonsgegevens zien we als onderdeel van onze plicht als winkel waar jij een product hebt gekocht.


2.1.6. DEELNEMEN AAN EEN KLANTENPANEL 


Gall & Gall doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maakt Gall & Gall gebruik van klantenpanels. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Gall & Gall. Hiervoor verwerken we je contactgegevens, maar alleen met jouw toestemming. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 
Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een klantenpanel verwerken wij gegevens zoals je klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, favoriete Gall & Gall Winkel en de door jou ingevulde antwoorden.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je klantenpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het klantenpanel.


2.1.7. ANALYSE EN RECLAME 


Indien je bij het winkelen in een Gall & Gall winkel gebruik maakt van jouw klantenkaart, dan wordt de informatie over jouw aankopen gekoppeld aan jouw klantenkaart. Gall & Gall voegt deze informatie over jouw aankopen in een Gall & Gall winkel toe aan beschikbare informatie over jouw gebruik van de online diensten van Gall & Gall en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer over het analyseren van jouw gegevens en het gebruik daarvan voor reclame doeleinden in paragraaf 2.2.1.


2.2 ONLINE DIENSTEN VAN GALL & GALL


Gall & Gall biedt een aantal online diensten aan, waaronder: de website van Gall & Gall op www.gall.nl ("Gall & Gall Website") en de Webshop ("Webshop van Gall & Gall ") die bereikbaar is via de Gall & Gall Website. Ook kun je je online inschrijven voor de nieuwsbrief van Gall & Gall. Je hebt altijd zelf de keuze van welke online diensten jij gebruik maakt, en je kunt ook altijd je toestemming voor gebruik van jouw gegevens weer intrekken door de diensten op te zeggen of contact op te nemen met de klantenservice.


2.2.1 GALL & GALL WEBSITE (ALGEMEEN) 


Wanneer je de Gall & Gall Website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Gall & Gall.


Wat houdt dit doel in?
Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Gall & Gall Website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de Gall & Gall Website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Gall & Gall.


De gegevens worden ten tweede door Gall & Gall gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Gall & Gall van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door middel van jouw gebruik van een klantenkaart (lees meer over Mijn Gall & Gall in paragraaf 2.3.1., of door jouw gebruik van jouw Mijn Gall & Gall account (lees meer over het Mijn Gall & Gall account in paragraaf 2.2.2. Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Gall & Gall gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Gall & Gall zelf op de Gall & Gall Website en Apps, andere websites van Gall & Gall, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Gall & Gall Website en/of in de Gall & Gall Apps. Gall & Gall gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.


Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Gall & Gall Website en Apps aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Gall & Gall.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina's, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data (ook offline transacties als je een klantenkaart hebt, lees daarover meer in paragraaf 2.3.1.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.
Als je een vraag of klacht hebt over smaakprofielen dan kunnen we je vragen naar je kaartnummer. Als je meer wilt weten wat er gebeurt als je je kaartnummer geeft, lees dan 2.4


2.2.2 MIJN GALL & GALL ACCOUNT


Je Mijn Gall & Gall account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje "Gall & Gall Website (algemeen)”.


Met een Mijn Gall & Gall account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het beheren van je gegevens, het maken van een favorietenlijst, het schrijven van reviews en het geven van ratings. Met je Mijn Gall & Gall account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van Gall & Gall, je eerdere online aankopen inzien, je aanmelden voor de nieuwsbrief en je klantenkaart koppelen en deelnemen aan Mijn Gall & Gall of Mijn Gall & Gall Premium. 


2.2.2.1 CENTRAAL BEHEER VAN JE GEGEVENS VOOR GEBRUIKSGEMAK


De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in Mijn Gall & Gall account. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder "Mijn Account".


Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via Mijn Gall & Gall account op gall.nl onder “Mijn Gall & Gall account". Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen onder het kopje “Bewerk account”.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het aanmaken van je Mijn Gall & Gall account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord. Als je Mijn Gall & Gall account via de Website opent, kun je optioneel ook je klantenkaart opgeven, zie hiervoor verder onder paragraaf 2.2.3.3 “Online bestellen met een Mijn Gall & Gall account en een gekoppelde klantenkaart”.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘Mijn Account’ zelf wijzigen onder het kopje “Bewerk Account”. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice.


2.2.2.2 HET MAKEN VAN EEN FAVORIETEN LIJST


Binnen de Webshop kun je producten bewaren op een favorietenlijstje door ze te markeren als favoriet. Hierdoor kun je eenvoudig flessen onthouden en terugzien in je Mijn Gall & Gall account, en daarmee eenvoudig een bestelling plaatsen.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hier geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je favorietenlijst zelf beheren via het “Favorieten icoon” (hartje) in de hoofdnavigatie. Als je je favorietenlijst hebt verwijderd uit je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

 

2.2.2.3 HET SCHRIJVEN VAN REVIEWS EN HET GEVEN VAN RATINGS


Binnen de Website kun je als bezoeker reviews plaatsen of ratings geven op de Product Detail Pagina van een specifiek artikel. Om een review of rating te plaatsen moet je eerst een account aanmaken en inloggen. De bezoeker kan daarna zelf kiezen onder welke naam hij / zij een review wil plaatsen. Indien de bezoeker geen naam opgeeft in het daarvoor bestemde veld, dan zal de review als anoniem worden geplaatst.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor de opgegeven naam die als “afzender” wordt gekozen bij het plaatsen van de review. Daarnaast slaan wij de geschreven tekst van de geplaatste review op.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je de review verwijdert, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases en op de Gall website wordt doorgevoerd.


Waarvoor mogen wij je review gebruiken?
Door je review achter te laten op de website van Gall & Gall, geef je Gall & Gall toestemming om je review te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.
Het is niet toegestaan om reviews van de Gall & Gall Website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van reviews van de Gall & Gall Website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van de Gall & Gall.


2.2.2.4 ONLINE BESTELGESCHIEDENIS


Binnen de Webshop van gall.nl kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online boodschappen bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘Bestelgeschiedenis’ in jouw account.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

 

2.2.2.5 BEHEREN VAN JE MIJN GALL & GALL OF MIJN GALL & GALL PREMIUM GEGEVENS


Via je account op gall.nl kun je jouw klantenkaart koppelen onder het kopje “Mijn Gall & Gall” om op die manier jouw adresgegevens te beheren, die zijn gekoppeld aan jouw klantenkaart. Deze adresgegevens staan dus los van je gegevens die je invoert als afleveradres voor je Webshop bestelling.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Je klantenkaartnummer wordt gekoppeld aan je naam en adresgegevens.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je het nummer van je klantenkaart opgeeft wordt deze gekoppeld aan je inschrijving voor de Webshop en je Mijn Gall & Gall account, totdat je deze nummers wist, dit kan via de klantenservice. Als je je gegevens hebt verwijderd, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd, tenzij je nog onbetaalde bestellingen hebt.

 

2.2.2.6 BLOKKERING VAN EEN MIJN GALL & GALL ACCOUNT


Gall & Gall kan in uitzonderlijke omstandigheden je Mijn Gall & Gall account blokkeren.
Dit kan onder meer indien: 

 

 • Je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd; 
 • Bij aflevering van de bestelde producten blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent;
 • We vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden; 
 • We vermoeden dat je misbruik maakt van je Mijn Gall & Gall account.


Indien je Mijn Gall & Gall account op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je niet meer inloggen op de website. Wanneer je Mijn Gall & Gall account wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven emailadres op de hoogte stellen.


2.2.3 ONLINE BESTELLEN VIA GALL.NL 


Online bestellen in de Webshop van Gall & Gall is mogelijk via de Gall & Gall Website. Wanneer je de Gall & Gall Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje "Gebruik van Gall & Gall Website onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Gall & Gall".
Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een Mijn Gall & Gall account. Voor het Mijn Gall & Gall account verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.2 "Mijn gall.nl account".


2.2.3.1 ONLINE BESTELLEN ZONDER ACCOUNT


Via de Webshop van Gall & Gall kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een Gall & Gall winkel (uitgezonderd Gall & Gall Gemak). Het plaatsen van een bestelling kan zonder een Mijn Gall & Gall account.


Als je online een bestelling plaatst en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een Gall & Gall winkel kan dit zonder een Mijn Gall & Gall account.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen zonder een Mijn Gall & Gall account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling - zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen). 


Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Gall & Gall Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

 

2.2.3.2 ONLINE BESTELLEN MET EEN MIJN GALL & GALL ACCOUNT


Via de Webshop van Gall & Gall kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een Gall & Gall winkel (uitgezonderd Gall & Gall Gemak). Het plaatsen van een bestelling kan met een Mijn Gall & Gall account.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen met een Mijn Gall & Gall account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling - zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een Gall & Gall winkel) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).


Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Gall & Gall Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

 

2.2.3.3 ONLINE BESTELLEN MET EEN MIJN GALL & GALL ACCOUNT EN EEN GEKOPPELDE  KLANTENKAART


Als je het nummer van je klantenkaart opgeeft bij je Mijn Gall & Gall account heb je ook in de Webshop van Gall & Gall recht op Premium-korting met een geldig Premium-membership. Indien jij in je Mijn Gall & Gall account het nummer van je klantenkaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn Gall & Gall account. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn Gall & Gall account onder het kopje "Je Mijn Gall & Gall account" onder paragraaf 2.2.


Let op: Indien je je klantenkaartnummer opgeeft bij je Mijn Gall & Gall account, wordt je klantenkaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Gall & Gall voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven).


Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 
Voor online bestellen met een Mijn Gall & Gall account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point), je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).


Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. 
Wij verwerken het klantenkaartnummer om na te gaan of je klantenkaart  geldig is.


De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Gall & Gall Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.


Gall & Gall verwerkt het klantenkaartnummer en de aankoopgegevens behorend bij dit klantenkaartnummer wel voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover onder het kopje "Voor het op anonieme basis onderzoek doen naar etc." in paragraaf 2.3. "Mijn Gall & Gall en Mijn Gall & Gall Premium".


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

 

2.2.3.4. ONLINE BESTELLEN VAN GALL & GALL-ASSORTIMENT OP ANDERE WEBSITES


Het assortiment van Gall & Gall is ook te koop op andere websites. Gall & Gall biedt haar producten aan via deze platforms, zoals Bol.com, en Albert Heijn biedt de producten van Gall & Gall ook aan op ah.nl. Het bedrijf dat de website aanbiedt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens, bijvoorbeeld voor het account dat je op die website hebt. Je kunt in het privacybeleid van dat bedrijf lezen hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan (zie bijvoorbeeld bol.com/privacy en ah.nl/privacy). 


Je kunt verzoeken voor inzage, wijziging, of verwijdering richten tot de website waarop je jouw bestelling hebt geplaatst. Als Gall & Gall gegevens via deze website heeft ontvangen, geeft deze website het verzoek door aan Gall & Gall. Wij zorgen er dan voor dat jouw verzoek ook in onze systemen wordt uitgevoerd.


Welke gegevens gebruiken we hiervoor?
Gall & Gall ontvangt jouw gegevens alleen als zij de aanbieder is van de producten op deze websites, zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw bestelling bezorgd wordt. We ontvangen dan jouw naam, adres, en woonplaats voor de bezorging, informatie over de producten die je besteld hebt om deze ook echt te kunnen leveren, en eventueel jouw telefoonnummer om je op de hoogte te kunnen houden van het moment van bezorging. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.


We krijgen geen informatie over jouw aankopen op websites waarop Gall & Gall niet de aanbieder is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Gall & Gall-assortiment aangeboden door Albert Heijn op ah.nl, tenzij je hier bij gebruik van een klantenkaart op ah.nl en expliciet toestemming voor geeft. 


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Ontvangst van deze gegevens leidt er niet toe dat je een account hebt bij Gall & Gall, maar we bewaren de gegevens over jouw bestelling gedurende 27 maanden in overeenstemming met onze andere bestellingen. 


2.2.3.5 ONLINE BESTELLEN VAN RELATIEGESCHENKEN OP RELATIEGESCHENKEN.GALL.NL


Wanneer je als bedrijf relatiegeschenken op https://relatiegeschenken.gall.nl koopt verwerkt Gall & Gall de door jou opgegeven gegevens om je bestelling af te handelen. 


Wat houdt dit doel in?
Gall & Gall gebruikt de door jou verstrekte gegevens om je bestelling te verwerken en te bezorgen. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.3 Online bestellen via Gall.nl. Wanneer je de relatiegeschenken laat afleveren op een ander adres dan dat van jezelf, dan verwerken wij de extra opgegeven persoonsgegevens om de producten bij de juiste persoon te bezorgen. 


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Gall & Gall verwerkt de extra opgegeven gegevens om de relatiegeschenken te bezorgen zoals een naam, bedrijfsnaam e-mailadres, telefoonnummer, het adres van de ontvanger van de bestelling en het eventuele persoonlijke bericht voor de ontvanger.  
 


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren de extra gegevens maximaal 27 maanden na de bezorging van je bestelling.


2.2.4 ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF, INFORMATIE EN AANBIEDINGEN 


Op diverse plaatsen op de Gall & Gall Website en de Webshop van Gall & Gall kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties.
Afhankelijk van waar je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je.


Als je je inschrijft via: 
de Gall & Gall Website. Lees meer hierover onder het kopje "Gebruik van Gall & Gall Website onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Gall & Gall".
Mijn Gall & Gall account. Gall & Gall verwerkt in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden: 

 

2.2.4.1 OM JE ONZE NIEUWSBRIEF, INFORMATIE EN AANBIEDINGEN TOE TE STUREN


Wij verwerken je gegevens om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief, informatie of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je Mijn Gall & Gall account.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 
Voor het versturen van onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrief en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je emailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld.

 

2.2.4.2 OM ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN DIRECT MARKETING


Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten.


Zo kijken we bijvoorbeeld of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we ons winkelassortiment en onze marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden op geaggregeerde basis gerapporteerd of op geautomatiseerde wijze beoordeeld bij het opstellen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat de resultaten ook worden gebruikt om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven te verbeteren door deze met segmentering op basis van jouw open- en klikgedrag aan te passen. De geaggregeerde rapporten zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden. Voor dit doel ontvangen we ook op geaggregeerde en geanonimiseerde basis rapporten van derde partijen. We analyseren deze inzichten in samenhang met de informatie over de effectiviteit van onze nieuwsbrief. Wij voeren deze analyses en beoordelingen uit op grond van ons gerechtvaardigd belang jou een zo goed mogelijke en relevante nieuwsbrief te sturen.


We kunnen jouw open- en klikgedrag ook gebruiken om jouw mails verder te personaliseren, mits wij hiervoor jouw toestemming hebben. 


Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 
We verwerken hiervoor het kenmerk en de verzenddatum van de verstuurde e-mail, het type informatie of aanbiedingen dat is verstuurd, welke versie van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is verstuurd, of er bij het versturen van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen gebruik is gemaakt van een A/B test, of de nieuwsbrief is geopend, op welke link in de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is geklikt en of het verzenden van een specifieke e-mail heeft bijgedragen aan de bedrijfsresultaten. Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en uitlezen van cookies zullen wij ook een koppeling maken tussen de informatie die is verzameld via cookies en het gedrag op de site. Lees meer over ons gebruik van cookies in paragraaf 4.

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren de gegevens rondom verzending en de inhoud van de e-mail, nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen maximaal 27 maanden. De geaggregeerde resultaten worden onbeperkt bewaard.

 

2.3 MIJN GALL & GALL EN MIJN GALL & GALL PREMIUM


Gall & Gall heeft haar betaalde loyaliteitsprogramma, Mijn Gall & Gall Premium, uitgebreid met Mijn Gall & Gall. Je kunt je nu bij Gall & Gall gratis aanmelden als member van Mijn Gall & Gall. Als member spaar je punten voor kortingen en cadeaus. Ook kun je Mijn Gall & Gall Premium activeren (voorheen kaarthouder). Wij leggen je hieronder uit wat deze verschillende keuzes inhouden.


2.3.1 MIJN GALL & GALL


Je spaart als member van Mijn Gall & Gall punten bij aankopen in de Gall & Gall winkel en webshop. Als member van Mijn Gall & Gall spaar je automatisch bij iedere aankoop in de Gall & Gall webshop punten als je ingelogd bent. In de Gall & Gall winkel doe je dit door jouw Mijn Gall & Gall barcode te laten scannen. Deze punten worden bij jouw account bijgeschreven. De punten kun je vervolgens inwisselen voor kortingen en cadeaus via de Mijn Gall & Gall Store op gall.nl. Je kunt member worden van Mijn Gall & Gall door je in de winkel (muv Gemak) te registreren, of door een online account aan te maken op gall.nl. Als je een klantenkaart ophaalt in de winkel maar je registratie niet compleet maakt spaar je geen punten.


Wanneer je bij het betalen in een winkel van Gall & Gall je klantenkaart barcode laat scannen, dan verwerken wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Gall & Gall winkel, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het klantenkaartnummer en wijze van betaling. Deze aankoopgegevens zijn echter niet herleidbaar tot jou als persoon, tenzij je je hebt aangemeld voor Mijn Gall & Gall of Mijn Gall & Gall Premium op de website, jouw persoonsgegevens hebt geregistreerd en ons hiertoe expliciet jouw toestemming hebt gegeven.


Let op: Als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze klantenservice én je klantenkaartnummer en contactgegevens opgeeft, beschikt Gall & Gall ook over je contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Gall & Gall die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen. Indien je je hebt aangemeld voor Mijn Gall & Gall op de website, registreren we jouw feedback bij de informatie die we hebben over jouw membership.


Wanneer je bij de kassa in een Gall & Gall winkel je klantenkaart barcode laat scannen of op onze website invoert, dan verzamelt en verwerkt Gall & Gall je gegevens voor de volgende doeleinden:

 

1. Om je Mijn Gall & Gall punten te laten sparen in de winkel en webshop

Als Mijn Gall & Gall member spaar je punten bij iedere aankoop. Als je online inlogt en bestelt worden de punten automatisch toegekend aan jouw account. In de winkel worden je punten toegekend wanneer je bij je aankoop je klantenkaart laat scannen, of je de medewerker vraagt om jouw account op te zoeken.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken de barcode om na te gaan of je een barcode hebt die hoort bij een geldig membership. Gegevens over jouw aankopen met je klantenkaartbarcode in de winkel kunnen ook gebruikt worden voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties doeleinden, maar alleen als je Gall & Gall hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

 

2. Om je punten te verzilveren voor kortingen en cadeaus in de Mijn Gall & Gall Store op gall.nl

Wanneer je je membership staat geregistreerd bij je Mijn Gall & Gall account, kun je de punten die je met jouw membership hebt verzameld inwisselen voor kortingen en cadeaus via de Mijn Gall & Gall Store op gall.nl. Ter verificatie van jouw membership wordt gecheckt of jouw Mijn Gall & Gall membership en barcode bekend zijn in ons systeem. Wij bewaren je  klantenkaart barcode zodat je dit niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken de klantenkaartbarcode om na te gaan of je Mijn Gall & Gall of Mijn Gall & Gall Premium-membership geldig is.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je klantenkaartbarcode in principe voor onbepaalde tijd zodat je altijd je kaart kunt gebruiken om punten te sparen als je gebruik maakt van je klantenkaart barcode. Als je je  klantenkaartbarcode opgeeft in je Mijn Gall & Gall account dan wordt je klantenkaartbarcode opgeslagen binnen je Mijn Gall & Gall account. Onze klantenservice kan je helpen als je om welke reden dan ook je je klantenkaartbarcode wilt verwijderen uit je Mijn Gall & Gall account. Als je je klantenkaartbarcode hebt laten verwijderen uit je Mijn Gall & Gall account, zorgen wij ervoor dat dit binnen vier weken in onze databases wordt doorgevoerd.

 

3. Om onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen


Gall & Gall voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de klantenkaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Gall & Gall wil van tijd tot tijd onderzoeken of een eventuele verdere samenwerking met een andere partij effectief is en wil daarvoor statistische inzichten verzamelen. 
Hierbij worden klantgegevens en informatie over koopgedrag tussen partijen op een privacyvriendelijke wijze gedeeld. Een voorbeeld van een samenwerking die onderzocht kan worden is bijvoorbeeld met haar zusterbedrijven bol.com B.V., Albert Heijn B.V of Etos B.V.. Deze geaggregeerde statistische inzichten zijn niet herleidbaar naar individuele klanten en worden op geen enkele wijze toegevoegd aan de informatie die Gall & Gall over klanten bewaart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd op aparte systemen en de onderliggende gegevens worden direct na het uitvoeren van de analyse verwijderd van deze systemen. Wij voeren deze statistische analyses uit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te onderzoeken op welke wijze wij ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af kunnen stemmen door samenwerkingen met andere partijen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor een uniek kenmerk toegekend aan jouw membership en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Gall & Gall winkel of de webshop, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je aankoopgegevens 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je Mijn Gall & Gall barcode en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.


2.3.2  MIJN GALL & GALL PREMIUM


Je kunt er ook voor kiezen om naast de vertrouwde kortingen en nieuwsberichten nóg meer voordeel te ontvangen. Dat doe door Mijn Gall & Gall Premium te activeren. 


Als Mijn Gall & Gall Premium-member verwerken we een aantal gegevens van je. We beschrijven hier beknopt welke dat zijn en hoe we ze gebruiken.

 • Als Premium-member heb of ontvang je een klantenkaart barcode. Voor de registratie van jouw Premium-membership verwerken we bepaalde gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje "Mijn Gall & Gall" onder paragraaf 2.3 "Mijn Gall & Gall en het Mijn Gall & Gall Premium membership".
 • Je activeert Mijn Gall & Gall Premium door  op de Gall & Gall website een account aan te maken en Mijn Gall & Gall Premium te kopen, of door in de Gall & Gall winkel een Premium-membership te kopen. In het eerste geval verwerken we ook bepaalde gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje "Gebruik van Gall & Gall Website (algemeen) onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Gall & Gall".
 • Als je  via de Gall & Gall website Mijn Gall & Gall Premium activeert, heb je een Mijn Gall & Gall account nodig. Voor het Mijn Gall & Gall account verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover onder het kopje "Je Mijn Gall & Gall account" onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Gall & Gall ";

Wanneer je Mijn Gall & Gall Premium activeert via de Gall & Gall website, gebruiken we je gegevens om je op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde Premium Deals, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie toe te sturen voor producten en/of diensten van Gall & Gall.


Als je Mijn Gall & Gall Premium activeert  ontvang je persoonlijke aanbiedingen, bedankjes, acties en relevante informatie die echt welkom zijn omdat ze goed aansluiten bij jouw voorkeuren wanneer jij hier expliciet toestemming toe hebt gegeven. Aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • Extra kortingen op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.
 • Speciaal door Gall & Gall geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Gall & Gall, of op basis van jouw profiel of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen gegevens over jou door aan onze partners.
 • Bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals korting op bezorgkosten bij online bestellen, uitnodigingen voor wijnproeverijen, toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties, of Air Miles Deals in je favoriete Gall & Gall winkel en informatie over producten die je vaak koopt.
 • Een verrassing rond je verjaardag.
 • Verder word je ook geattendeerd indien producten die je vaak koopt in de landelijke aanbieding zijn.


Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Naast de gegevens die je opgeeft in het inschrijvingsformulier analyseren wij voor het doen van de persoonlijke aanbiedingen welke producten je vaak bij ons koopt, informatie over de producten die je bij ons koopt, het bedrag dat je per keer besteedt bij Gall & Gall, in welke winkel en via welke kanalen je je aankopen doet, van welke aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze e-mail nieuwsbrief aanklikt en je websitebezoekgegevens.


Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
We analyseren deze gegevens vanaf het moment dat je ons hier toestemming voor geeft, en over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden de gegevens onomkeerbaar versleuteld zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar natuurlijke personen.


AFMELDEN VOOR MIJN GALL & GALL PREMIUM 


Je kunt je deelname aan Mijn Gall & Gall Premium op elk moment stopzetten door je op www.gall.nl/accounts/ af te melden voor Mijn Gall & Gall Premium . Wij zullen dan alle gegevens die je bij je inschrijving voor Mijn Gall & Gall Premium  hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van een extra Service waar je nog voor bent aangemeld.


JE INSTELLINGEN 


Je kunt je inschrijving voor Mijn Gall & Gall Premium op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren op www.gall.nl/accounts. Zo kun je aangeven geen persoonlijke aanbiedingen of bedankjes te willen ontvangen. Je kunt je daar verder aan- of afmelden voor het ontvangen van een verjaardagsverrassing en de Gall & Gall nieuwsbrieven met de algemene aanbiedingen.


2.3.2.1 ALS JE EEN VOUCHER KOOPT VOOR MIJN GALL & GALL PREMIUM VIA ALBERT HEIJN PREMIUM, KAN JE TOESTEMMING GEVEN VOOR HET UITWISSELEN VAN INFORMATIE TUSSEN ALBERT HEIJN GALL & GALL


Wij willen graag onze websites, apps en communicatie-uitingen zo relevant mogelijk voor jou maken en jou zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Gall & Gall kan daarom met Albert Heijn B.V. onderling informatie uitwisselen, maar wij willen dit alleen als jij dit ook wilt. Daarom, als je een Albert Heijn Premium-klant bent en een voucher voor Mijn Gall & Gall Premium  koopt, kun je ervoor kiezen om deze bedrijven onderling informatie uit te laten wisselen over jouw koopgedrag. Gall & Gall en Albert Heijn gebruiken de informatie over jouw aankopen dan om jou relevante inhoud te tonen in onze eigen communicatie uitingen, website en apps, en jou (persoonlijke) aanbiedingen te doen gerelateerd aan de producten die je hebt gekocht. Ieder bedrijf bepaalt zelf welke aanbiedingen je krijgt op basis van de ontvangen informatie en de informatie die het zelf al over jou beschikbaar heeft.

Deze toestemming beïnvloedt jouw andere toestemmingen voor de loyaliteitsprogramma’s of instellingen voor gepersonaliseerde marketing niet. Als je dus geen gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten zoals Mijn Gall & Gall, Mijn Gall & Gall Premium  en het Persoonlijke Bonusprogramma of geen toestemming hebt gegeven voor op jouw toegespitste advertenties op basis van cookie-informatie, wijzigt het geven van toestemming voor het uitwisselen van informatie deze keuzes en instellingen dus niet. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken in je Albert Heijn-profiel, en je kunt je altijd direct tot Gall & Gall en Albert Heijn wenden om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens te verzoeken. 


Wat houdt dit doel in?
Wij kunnen onze communicatie en aanbiedingen verder personaliseren als we informatie ontvangen over welke producten jij hebt gekocht bij een van onze zusterbedrijven. Je kunt er als AH Premiumklant daarom voor kiezen om bij het bestellen van een voucher voor Mijn Gall & Gall Premium om ons toestemming te geven voor het onderling uitwisselen van informatie over de door jou gekochte producten. Wij vinden het belangrijk dat jij controle hebt en houdt over hoe jouw data wordt gebruikt. 


Gall & Gall en Albert Heijn bepalen vervolgens zelfstandig op basis van de bij hen beschikbare informatie over jou, welke aanbiedingen en communicatie voor jou het meest relevant is. Deze personalisatie kan bijvoorbeeld op verschillende manieren gebeuren: 

 

 • Het is mogelijk dat we zien dat je bij een ander bedrijf een product hebt gekocht, waardoor we denken dat wij een product voor jou hebben wat een mooie aanvulling zou zijn. Als je bijvoorbeeld bij Gall & Gall een goede fles gin hebt gekocht, kan Albert Heijn jou een Persoonlijke Aanbieding doen voor tonic voor een mooie cocktail;
 • We zien dat jouw Bezorgbundel of Mijn Gall & Gall Premium-membership binnenkort afloopt, of dat je jouw gekochte voucher nog niet hebt ingewisseld. We kunnen je dan een herinnering sturen zodat je niet vergeet hier gebruik van te maken;
 • Je koopt bepaalde producten bij Albert Heijn of Gall & Gall, waardoor we een betere inschatting kunnen maken in welk segment we jou moeten plaatsen. 

 

Welke gegevens gebruiken we hiervoor?
Als je Gall & Gall en Albert Heijn toestemming geeft om informatie over jouw koopgedrag uit te wisselen, zorgen we ervoor dat we dit alleen doen als we zeker weten dat jij dezelfde persoon bent. We verifiëren daarom of jij op dezelfde manier in onze systemen staat. We gebruiken hiervoor het e-mailadres waarmee je je geregistreerd hebt bij beide partijen, en de vouchercode die je gekocht hebt met je AH Premiumaccount. We wisselen geen informatie uit als de gegevens in de systemen niet overeenkomen. Zodra we zeker zijn dat jij dezelfde persoon bent, sturen we de door jou bij Gall & Gall gekochte producten naar Albert Heijn, en ontvangen wij van Albert Heijn de daar gekochte producten. Dit kunnen ook producten zijn die je hebt gekocht voordat je toestemming gaf, maar nooit langer terug dan de bewaartermijn die we voor uit te wisselen aankoopgegevens hanteren. We vermelden daarbij op welk moment en waar de producten zijn gekocht.


Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?
We hanteren dezelfde bewaartermijn voor aankoopgegevens die we hebben uitgewisseld bij Albert Heijn en Gall & Gall, zodat hier geen onduidelijkheid over is en jouw gegevens niet opeens langer bewaard worden: we bewaren gegevens niet langer dan 27 maanden na het moment van aankoop, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.


2.4 Gall & Gall smaakprofielen


Je kunt in de Gall & Gall webshop een Gall & Gall smaakprofiel aanmaken. Met je persoonlijke smaakprofiel kun je altijd de perfecte fles vinden. We adviseren de fles waarvan wij denken dat jij die lekker vindt. Wij leggen je hieronder uit hoe je smaakprofielen kunt gebruiken.
 


2.4.1 Jouw smaakprofiel


Gall & Gall wil jou graag helpen om erachter te komen welke wijnen je lekker vindt. In de Gall & Gall webshop kun je daarom een smaakprofiel aanmaken door een korte vragenlijst van 13 vragen te beantwoorden. Dit smaakprofiel helpt ons wijnen aan jou aan te raden op basis van jouw voorkeur voor zuur, suiker, intensiteit, tannines en verfijning in een wijn. Daarnaast bepalen we welk smaaktype je bent: houd je meer van frisse witte wijn of juist meer van soepel? En wat vind je lekker in een rode wijn? Grip en structuur bij een stevige wijn waarin je tannines proeft, of liever sappig of fruitig? Met je persoonlijke smaakprofiel kun je steeds weer andere wijnen proberen en nieuwe favorieten ontdekken. Bovendien kunnen wij je, doordat wij je smaakprofiel kennen, nog beter advies geven.


Je kunt jouw smaakprofiel opslaan in je Mijn Gall & Gall account. Als je nog geen Mijn Gall & Gall account hebt, kun je dit aanmaken bij het opslaan van jouw smaakprofiel. Door jouw smaakprofiel op te slaan, geef je toestemming aan Gall & Gall om je gegevens, zoals persoonsgegevens en aankoopgedrag, te analyseren en jou persoonlijke en relevante aanbiedingen te doen die passen bij jouw profiel. Wij kunnen dan ook onze nieuwsbrieven en direct mailings voor jou personaliseren.

Lees hieronder meer over hoe we onze diensten en communicatie op basis van jouw smaakprofiel kunnen personaliseren.


2.4.1.1 PERSONALISERING OP BASIS VAN JOUW SMAAKPROFIEL


Met Gall & Gall smaakprofielen profiteer je van nog beter en persoonlijk advies en kunnen we jou aanbiedingen communiceren die passen bij jouw smaakprofiel. Het aanmaken van een smaakprofiel kan op www.gall.nl/smaakprofielen/ door een aantal vragen over jouw smaak te beantwoorden. Dit smaakprofiel kunnen we vervolgens verbeteren met aanvullende informatie die we van jou krijgen, zoals aankoopgegevens, gedrag op de website, en de ratings van flessen die we van jou ontvangen.


Op www.gall.nl/accounts/ vind je ook jouw digitale kaart met nummer. Wanneer je bij het betalen in een winkel van Gall & Gall je digitale kaart laat scannen, dan slaan wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan op in je profiel, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Gall & Gall winkel, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het klantenkaartnummer en wijze van betaling. We voegen ook de technische gegevens over jouw gebruik van de website van Gall & Gall toe aan jouw smaakprofiel (lees meer over de gegevens die worden verzameld bij gebruik van de Gall & Gall website in paragraaf 2.2.1 “Gall & Gall Website”), waaronder de websites die jij bezoekt, de flessen die je koopt, en de ratings die je geeft. De verzamelde informatie gebruiken we om onze diensten en communicatie naar jou te personaliseren.

 

Dit houdt in dat we jou in een Gall & Gall winkel en in de Gall & Gall webshop flessen kunnen aanraden die bij jouw smaakprofiel passen. We zullen onze communicatie ook personaliseren, zoals in onze nieuwsbrieven en direct marketing, zodat we je aanbiedingen doen die bij jouw profiel passen. We personaliseren onze online diensten en communicatie dan dus speciaal voor jou, en laten bepaalde producten of informatie juist achterwege als we denken dat deze voor jou niet relevant is.

 

2.4.1.2 WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?


De antwoorden op de vragenlijst met 13 vragen geven een score van jouw smaak op 5 elementen. Met de score op deze 5 elementen kunnen we met een eerste analyse jouw smaakprofiel opstellen. Je kunt jouw smaakprofiel verder opbouwen met aanvullende gegevens door deze op te slaan in jouw Gall & Gall account, waarbij we ook je e-mailadres en toestemming om jouw profielgegevens te mogen analyseren opslaan. Als je nog geen account hebt op gall.nl creëer je met het opslaan van je profiel een nieuw account. Hiervoor slaan we ook jouw persoonlijke smaakprofiel op (lees meer over het Mijn Gall & Gall account in paragraaf 2.2.2).


Gall & Gall kan aanvullende gegevens voor je toevoegen aan je account als je iets koopt in de Gall & Gall webshop of in een Gall & Gall winkel, of als je gebruik maakt van de Gall & Gall Website. Als je iets koopt in de Gall & Gall webshop of met je klantenkaart in een Gall & Gall winkel, dan worden deze gegevens toegevoegd aan het profiel. Deze gegevens geven ons de mogelijkheid beter te analyseren welke flessen goed passen bij jouw smaakprofiel. Je kunt een fles die we adviseren op basis van jouw profiel een rating meegeven. Vond je de geadviseerde wijn lekker? Of past het toch niet? Laat het dan weten door de fles te raten. We slaan deze informatie op om een nog beter en persoonlijker advies te kunnen geven.

 

2.4.1.3 HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS HIERVOOR?


Wij bewaren je smaakprofiel in principe voor onbepaalde tijd, en passen dit doorlopend aan als we nieuwe gegevens van jou ontvangen. De gegevens die we gebruiken om jouw smaakprofiel op te bouwen, bewaren we echter niet langer dan dat ze invloed hebben op jouw profiel. We bewaren de antwoorden op jouw initiële vragenlijst en jouw aankoopgegevens daarom maximaal 27 maanden. Jouw ratings van flessen blijven invloed houden, waardoor deze in principe wel onbeperkt bewaard blijven. Je kunt ten allen tijde jouw smaakprofiel wissen door een nieuw smaakprofiel aan te maken en opnieuw op te bouwen, of de personalisering stopzetten bij je voorkeuren op www.gall.nl/accounts/.


2.4.1.4 JOUW PERSOONLIJKE SMAAKPROFIEL VERWIJDEREN


Je kunt je smaakprofielen op elk moment verwijderen door contact op te nemen met Gall & Gall klantenservice. Wij zullen dan alle gegevens die je bij het aanmaken van het profiel hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van een extra Service waar je nog voor bent aangemeld.


Je kunt je aanmelding voor Gall & Gall smaakprofielen op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren op www.gall.nl/accounts/. Zo kun je aangeven geen persoonlijke mailings met aanbiedingen passend bij jouw smaakprofielen te willen ontvangen.

 

3. ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA


3.1 DE GALL & GALL WEBSITE DELEN VIA SOCIAL MEDIA


Indien je ervoor kiest de Gall & Gall Website te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s.

Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Gall & Gall en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.


3.2. ONZE SOCIAL MEDIA PAGINA'S


Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de Gall & Gall Facebook Privacyverklaring, die in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. Gall & Gall raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Gall & Gall.

 


4. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?


Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van Gall & Gall via www.gall.nl/cookiebeleid/.

 


5. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?


Gall & Gall schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je moet hierbij denken aan drukkerijen en e-mail- en postverwerkers, zoals Salesforce, Postnl en Dynalogic, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Gall & Gall en heeft Gall & Gall de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 


Gall & Gall schakelt ook derden zoals Google, Salesforce, en DoubleClick in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid.

Uitsluitend indien Gall & Gall hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.


Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Gall & Gall zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.


6. HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?


Gall & Gall gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

 

7. VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING


Via je Mijn Gall & Gall account (https://www.gall.nl/accounts/wijzigen/) kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Gall & Gall over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@gall.nl of naar:

 

 • Gall & Gall afdeling
 • Klantenservice
 • Antwoordnummer 815
 • 1500 VB Zaandam.

 

Extra informatie

 • Als je een Mijn Gall & Gall klantenkaart hebt, en je hebt Mijn Gall & Gall Premium geactiveerd of een Mijn Gall & Gall account hebt aangemaakt dan vraagt Gall & Gall je om het bij ons bekende e-mailadres te gebruiken om je verzoek aan ons te richten. Vermeld daarbij de laatste vier cijfers van je klantenkaart, zodat we zeker weten dat jij het bent. Als je niet beschikt over een klantenkaart, dan vragen wij je een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek. Wij hebben dit identiteitsbewijs nodig om ervoor te zorgen dat we jouw gegevens niet met onbevoegden delen. We hebben hiervoor natuurlijk niet alle gegevens nodig op jouw identiteitsbewijs. We raden je daarom aan om je identiteitsbewijs (deels) te maskeren met de app KopieID van de overheid. Meer informatie hierover vindt je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

We vernietigen de kopie van jouw identiteitsbewijs zodra we jouw identiteit hebben geverifieerd.

 • Als je een Mijn Gall & Gall account hebt zonder dat je aanvullende gegevens aan Gall & Gall hebt verstrekt ten behoeve van het online shoppen via de Webshop, zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld de inlognaam van je account en je geboortedatum), zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de gegevens toebehoren.
 • Als je een klantenkaart hebt zonder deel te nemen aan Mijn Gall & Gall Premium kunnen we je niet altijd identificeren en kunnen we je dan ook geen inzage verlenen. We willen immers niet dat jouw gegevens terechtkomen bij iemand anders, bijvoorbeeld iemand die toevallig jouw kaart vindt.
 • Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je je eenvoudig afmelden door de afmeldlink onderaan iedere email. Je kunt dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres of door contact op te nemen met de afdeling Gall & Gall klantenservice op telefoonnummer 088-6594200.

 

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Gall & Gall klantenservice op telefoonnummer 088-6594200. Je kunt ook contact opnemen via het contactformulier van de Gall & Gall klantenservice via onze Website www.gall.nl/service/.


Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@gall.nl. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze klantenservice via www.gall.nl/service/ of door te bellen naar telefoonnummer 088-6594200, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Het product is toegevoegd aan je favorieten en is alleen beschikbaar in deze browser. Log in of registreer om je favorieten op te slaan naar je acccount.